Đại sứ quán Hoa Kỳ tuyển điều tra viên

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cần tuyển điều tra viên, làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng xem thông tin chi tiết và ứng tuyển tại đây

Hạn chót nộp hồ sơ: 7/10/2021