AEPD Cán bộ/Điều phối Dự án

Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (AEPD) đang tuyển 01 Cán bộ/Điều phối Dự án làm việc tại Đồng Hới, Quảng Bình.

Liên hệ:

Văn phòng Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình
40 Nguyễn Đình Chiểu – TP.Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình
Điện Thoại: 84 (0)52. 3843 184 – Fax: 84 (0)52. 3843 186

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.