Học bổng toàn phần tại Hàn Quốc

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chi tiết tuyển sinh cho Chương trình học bổng đại học của Chính phủ Hàn Quốc cấp năm 2013 như sau:

1. Số lượng và chế độ học bổng

Chính phủ Hàn Quốc cấp 02 học bổng toàn phần cho ứng viên Việt Nam.

Ứng viên trúng tuyển được Chính phủ Hàn Quốc đài thọ vé máy bay một lượt đi và về, sinh hoạt phí, học phí, bảo hiểm y tế và các chi phí khác trong thời gian học tại Hàn Quốc.

Thời gian học: 05 năm, bao gồm 01 năm học tiếng Hàn Quốc.

Ứng viên trúng tuyển dự kiến sẽ đi học vào tháng 3 năm 2013.

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

Sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai các đại học, trường đại học, học viện của Việt Nam thuộc một trong các nhóm đối tượng sau đây:

1. Đạt giải Olympic Quốc tế năm 2011 hoặc 2012.

2. Đạt tổng điểm thi tuyển sinh đại học năm 2012 cao nhất các khối (trong phạm vi toàn quốc của khối đã dự thi) theo đề thi chung cả 3 môn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Sinh viên đã trúng tuyển học bổng đi học đại học bằng Ngân sách Nhà nước năm 2011 nhưng không kịp hoàn thành thủ tục để được cấp học bổng đi học trong năm 2012.

Nội dung chi tiết xem tại đây