Traffic tại Việt Nam tuyển cán bộ dự án

Tổ chức Traffic tại Việt Nam cần tuyển cán bộ dự án hỗ trợ điều phối và thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án bảo tồn động vật đang bị đe dọa do USAID tài trợ, làm việc tại Hà Nội. 

Ứng cử viên quan tâm, vui lòng lập tài khoản và điền thông tin cá nhân tại đây

Hạn chót nộp hồ sơ: 3/10/2021