Vẫn khó thu Quỹ Phòng, chống thiên tai

Thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, UBND TP Hà Nội đã thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố; đồng thời, giao Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão (Sở NN&PTNT) là cơ quan quản lý quỹ; ủy quyền các quận, huyện, thị xã tổ chức thu, nộp quỹ của các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, cá nhân trên địa bàn quản lý…

Triển khai nhiệm vụ thành phố giao, Chi cục Đê điều và Phòng, chống lụt bão Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn và ban hành nhiều văn bản đôn đốc 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện công tác thu, nộp quỹ. Tuy nhiên, tính đến ngày 4-12-2017, trên địa bàn thành phố mới có 22/30 quận, huyện, thị xã triển khai thu, nộp quỹ với tổng giá trị 16,701 tỷ đồng. Tám quận, huyện còn lại chưa hoàn thành công tác thu, nộp tiền vào tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố…

Lý giải về việc này, 8 quận, huyện: Ba Đình, Đông Anh, Gia Lâm, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Trì, Thường Tín cho rằng: Đây là năm đầu tiên thực hiện thu quỹ theo quy định mới nên nhiều xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn còn lúng túng trong lập kế hoạch thu, nộp quỹ do khó khăn về xác định đối tượng miễn giảm, khó xác định tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp, biến động nhân sự… Bên cạnh đó, Nghị định 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ không quy định chi cho các hoạt động của bộ máy quản lý quỹ cấp huyện nên nhiều địa phương gặp khó khăn trong quá trình hoạt động…

Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, họ không có ý định trốn tránh hay trì hoãn. Tuy nhiên, tiến độ chậm do biểu mẫu thu rườm rà, chưa có hướng dẫn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp quỹ của công nhân… Một số cá nhân cho rằng, đã nộp quỹ ở đơn vị thì doanh nghiệp không phải nộp tại nơi cư trú và ngược lại… Tồn tại thực trạng này do trước đây Nghị định 94/2014/NĐ-CP chưa có chế tài xử lý hành vi trốn tránh, chậm nộp quỹ. Để khắc phục, ngày 14-9-2017, Chính phủ ban hành Nghị định 104/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-11-2017.

Do nghị định mới có hiệu lực nên công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa phổ biến rộng đến cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức nằm trong đối tượng phải đóng góp theo quy định. Vì vậy, Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Giám đốc Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Chu Phú Mỹ đề nghị các địa phương và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghĩa vụ đóng quỹ theo quy định đầy đủ, kịp thời; đồng thời, đề xuất UBND thành phố cho phép các quận, huyện, thị xã được tiếp tục triển khai thu quỹ năm 2017 và nộp số tiền thu được vào tài khoản của quỹ trước ngày 31-12-2017. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý quỹ thành phố kiến nghị các cấp, các ngành liên quan trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 94/2014/NĐ-CP theo hướng cho phép trích lại một phần kinh phí chi hoạt động thu quỹ cho cán bộ thực hiện và một số chi phí khác phục vụ nhiệm vụ thu, quản lý quỹ ở cấp huyện; cho phép cấp huyện được trích lại một phần kinh phí thu được để chủ động phục vụ công tác khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố thiên tai ở địa phương…

Nguồn: