LinkSME tuyển tư vấn

Dự án kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) cần tuyển tư vấn thực hiện các khóa tập huấn ngắn hạn về chuyển đổi số.

Ứng viên quan tâm, vui lòng xem thông tin chi tiết và nộp hồ sơ tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/9/2021