Việt Nam tiếp tục tham gia dự án R-PATA

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Ngày 17/9, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) “Hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy thương mại đối với việc triển khai kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)” (các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng – GMS/Tam giác tăng trưởng Inđônêxia-Malaysia-Thái Lan).

Dự án R-PATA do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các nước liên quan tham gia triển khai dự án.

Trong ba năm từ 2009 đến 2011, Việt Nam cũng đều tham gia thực hiện dự án này với các chuyên đề lần lượt là “Khung chiến lược và kế hoạch hành động phát triển nguồn nhân lực trong khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng”; “Tăng cường điều phối chương trình hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng”; “Thúc đẩy liên kết và tăng cường điều phối giữa Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS), Khu vực tăng trưởng Đông ASEAN (BIMP-EAGS), Tam giác tăng trưởng Thái Lan, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xia (IMT-GT) và ASEAN”.