Xây dựng Dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn từ vốn ODA

Tỉnh Đồng Tháp kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét chấp thuận Dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn theo quy mô sản xuất chuyên canh tập trung.

Khi đề án được chấp thuận, Đồng Tháp sẽ xây dựng 4 vùng sản xuất cây ăn trái an toàn tập trung (xoài, cây có múi, ổi). (Ảnh: Lê Hoàng Vũ)

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tỉnh đang kiến nghị Bộ NN-PTNT xem xét chấp thuận đề xuất Dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn tỉnh Đồng Tháp, để vận động từ nguồn vốn ODA vay của Ngân hàng Thế giới và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Dự án thực phẩm nông nghiệp an toàn tỉnh Đồng Tháp dự kiến có 4 hợp phần: Nâng cao năng lực cho vùng sản xuất tập trung đảm bảo an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực chế biến và tiêu thụ đảm bảo an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm và quản lý dự án.

Dự án tập trung đầu tư hạ tầng, từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp cho một vùng sản xuất rau an toàn chuyên canh tập trung. Xây dựng 4 vùng sản xuất cây ăn trái an toàn tập trung (xoài, cây có múi, ổi).

Hai vùng sản xuất chanh, 2 khu chăn nuôi trọng điểm, 1 vùng chuyên canh nuôi cá sặc rằn tại xã Láng Biển (huyện Tháp Mười), 1 chợ đầu mối, 2 phòng thí nghiệm phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm, 1 trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và chẩn đoán xét nghiệm điều trị bệnh động vật.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng 3 phòng xét nghiệm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối và chợ truyền thống. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2026.