CITES đánh giá chiến lược giảm cầu đối với ĐVHD bất hợp pháp

Ngày 14/6, Ban thư ký Công ước CITES phối hợp với TRAFFIC tổ chức hội thảo trực tuyến kéo dài 2 ngày nhằm xem xét dự thảo Hướng dẫn của CITES về Chiến lược giảm cầu đối với ĐVHD bất hợp pháp thông qua việc áp dụng các kỹ thuật thay đổi hành vi.

Sự kiện thu hút đại diện 20 bên tham gia Công ước cùng các thành viên đến từ các tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân và viện nghiên cứu.

Số nhà voi trị giá 172 triệu USD bị Kenya tiêu hủy (Nguồn: AP)

Hội thảo đưa ra Quyết định 18.86 vốn được thông qua tại cuộc họp lần thứ 18 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước CITES năm 2019, đồng thời kêu gọi Ban Thư ký CITES xây dựng Hướng dẫn để giảm nhu cầu để trình các Bên xem xét.

Đại diện TRAFFIC cho biết thông qua việc xây dựng Hướng dẫn, Ban Thư ký CITES sẽ hỗ trợ nỗ lực của các Bên trong việc giảm cầu ĐVHD bất hợp pháp. Trước đó, Ban Thư ký đã tổ chức một cuộc khảo sát để thu thập các bài học, sáng kiến ​​giảm cầu tại các quốc gia cùng những thách thức mà họ phải đối mặt và cả nhu cầu nâng cao năng lực của họ. Hướng dẫn giới thiệu Khung 5 bước và 10 tiêu chuẩn thay đổi hành vi, qua đó cho phép những người không phải là chuyên gia nghiên cứu có thể thiết kế và đưa ra các sáng kiến ​​thay đổi hành vi có tác động và có mục tiêu nhằm thuyết phục người tiêu dùng và thay đổi hành vi của người mua.

Dự thảo Hướng dẫn sau khi được Ủy ban Thường vụ CITES thông qua sẽ được các Bên trình phê duyệt tại cuộc họp thứ 19 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước CITES vào năm 2022.

Nguồn: