Sử tử chết vì Covid-19, sở thú Ấn Độ gấp rút xét nghiệm cho 28 con voi