Cận cảnh cá chết khủng khiếp, nổi trắng mặt hồ Sông Mây