Chính phủ đồng ý cho Quảng Nam lập Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng

Ngày 26.5, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3479 gửi Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng.

Theo công văn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý về chủ trương cho Quảng Nam lập Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng từ giảm phát thải khí nhà kính thông qua chống mất rừng và suy thoái rừng; quản lý bền vững tài nguyên rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon rừng (REDD+) tại Quảng Nam. Thời gian thí điểm 5 năm (2021 – 2025).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức thẩm định đề án của UBND tỉnh Quảng Nam, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Xuất khẩu tín chỉ các-bon rừng

Việc bảo tồn đa dạng sinh học rừng tự nhiên sẽ giúp Quảng Nam có cơ hội tham gia thị trường tín chỉ các-bon rừng sôi động. Ảnh: H.P

Như Báo Quảng Nam phản ánh, cuối tháng 3.2021, UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ Đề án thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng thông qua REDD+. Trước đó, hầu hết bộ, ngành Trung ương đều ủng hộ cho Quảng Nam thí điểm kinh doanh tín chỉ các-bon rừng trên thị trường quốc tế.

Theo tính toán, nếu đề án được Thủ tướng phê duyệt, mỗi năm Quảng Nam có thể thu về khoảng 5 triệu USD từ việc bán tín chỉ các-bon rừng. Hiện nay, có 5 công ty nước ngoài đăng ký mua lại giấy phép/tín chỉ các-bon rừng.