Xử lý thuế đối với Vàng Phước Sơn và Bồng Miêu

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính chính thức có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam xung quanh việc giải quyết liên quan đến những vướng mắc quản lý thuế đối với Công ty TNHH vàng Phước Sơn và Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra ).

Mỏ vàng Bồng Miêu (Ảnh: quangnam.gov.vn)
Mỏ vàng Bồng Miêu (Ảnh: quangnam.gov.vn)

Bộ Tài chính đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 2 công ty này thực hiện sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện các quan hệ kinh tế, thanh toán với các nhà thầu trong nước và những DN cung cấp hàng hoá dịch vụ cho 2 công ty theo đúng quy định (nhất là các DN vừa và nhỏ cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho 2 công ty) để không mất ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn; yêu cầu 2 Công ty thực hiện nghĩa vụ nộp NSNN theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế; 2 công ty phải hợp tác và cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ để Cục thuế Quảng Nam có căn cứ thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế Quảng Nam thực hiện gia hạn nộp thuế hoặc phân kỳ nộp dần tiền thuế nợ (ngoài nguyên nhân do thiên tai) phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Ngoài ra, Cục Thuế thực hiện rà soát, kiểm tra các số liệu để xác định rõ từng khoản thiệt hại vật chất được bằng tiền mà 2 công ty phải chi do bão lụt gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và các chi phí khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra để phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở đó, xác định đúng số thuế công ty được gia hạn do thiên tai bão lụt gây ra, để gia hạn nộp thuế theo đúng quy định pháp luật.