Oxfam tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam đang tuyển 01 Thực tập sinh, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email HR.Vietnam@oxfamnovib.nl

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/06/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.