Hải Dương định kỳ xét nghiệm cho người làm việc tại doanh nghiệp

Ban quản lý (BQL) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hải Dương yêu cầu doanh nghiệp (DN) chủ động lập kế hoạch định kỳ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người lao động.

Hải Dương yêu cầu các DN định kỳ xét nghiệm cho người lao động. (Ảnh: Báo Nhân dân)

BQL các KCN tỉnh Hải Dương vừa có hướng dẫn cho DN trong các KCN huyện Kim Thành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khi tình hình dịch COVID-19 ổn định. Theo đó, các DN chỉ được tổ chức sản xuất kinh khi thực hiện các biện pháp đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch quy định của Bộ Y tế và theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. DN phải có kết quả xét nghiệm âm tính cho toàn bộ người lao động; thường xuyên vệ sinh môi trường, khử xuẩn tại nơi làm việc và ký túc xá.

BQL các KCN tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch tại DN để trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch tại DN theo đúng quy định của Bộ Y tế và Quyết định số 636/QĐ-UBND ngày 26/2/2021 của UBND tỉnh Hải Dương. Tổ chức tốt hệ thống giám sát thực hiện của mọi người trong phạm vi DN với công tác phòng, chống dịch, trong đó đề cao vai trò của cơ quan y tế trên cơ sở quản lý, giám sát sức khoẻ người lao động.

Đặc biệt, BQL các KCN tỉnh Hải Dương yêu cầu các DN chủ động lập kế hoạch định kỳ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho tất cả người làm việc tại DN. Chủ DN có trách nhiệm chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19; cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu không chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại DN mà để xảy ra dịch bệnh do yếu tố chủ quan.

Đối với DN có các ca dương tính là người lao động, thì DN phải chủ động rà soát lại toàn bộ người lao động của mình, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho người chưa được xét nghiệm (không được để bất cứ trường hợp người lao động nào sót xét nghiệm). Đồng thời, DN phải lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch và phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Kim Thành để rà soát xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong DN hay từ người lao động; lập báo cáo gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại.

Người lao động thực hiện cam kết cam kết phòng, chống dịch COVID-19 gửi BCĐ phòng, chống dịch COVID-9 các xã, phường, thị trấn thông qua tổ COVID-19 cộng đồng tại nơi cư trú và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi cư trú. Thực hiện cam kết phòng, chống dịch COVID-19 gửi DN nêu rõ cam kết cụ thể của bản thân trong quá trình làm việc tại DN (theo từng giai đoạn trong ngày).

Nguồn: