Phú Yên: Chấm dứt sản xuất gạch ngói thủ công vào năm 2014

Đến hết năm 2014, những lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Phú Yên sẽ được xóa bỏ - Ảnh: minh họa - Báo ANTĐ

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Chỉ thị chấn chỉnh việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh, theo đó đến hết năm 2014 không còn lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung.

Chỉ thị của UBND tỉnh chị đạo các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương việc thay thế gạch ngói đất sét nung bằng vật liệu xây không nung, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất gạch ngói đất sét nung, sấy nung sản phẩm bằng lò tuy nen liên hoàn.

Đồng thời xóa bỏ dần việc sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công, đến hết 2014 không còn lò thủ công sản xuất gạch ngói đất sét nung trên toàn tỉnh. Đến đầu năm 2015, triệt để cấm các cơ sở sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công hoạt động, nếu vi phạm sẽ bị xử lý cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận thẩm định hồ sơ, Giấy phép khai thác các cá nhân hoạt động sản xuất gạch ngói đất sét nung bằng lò thủ công.