TP. Hồ Chí Minh tiết kiệm gần 240 triệu kWh

ThienNhien.Net – Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2012 được phát động tới gần 1,8 triệu hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: Vietnamnet

Chương trình được triển khai trong tháng 4, 5 và 6 năm 2012 đã giúp giảm 134,21 triệu kWh, góp phần làm giảm lượng điện tiêu thụ chung của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2012 là 238,86 triệu kWh, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và đã mang lại hiệu quả hết sức to lớn về kinh tế, xã hội và môi trường.

Nếu phân tích từ chi phí sản xuất điện vào các tháng mùa khô thì xã hội đã tiết kiệm được khoảng 1311 tỷ đồng và giảm 102.495 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Tổng kết chương trình, có 15.000 hộ gia đình được công nhận là gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận và 480 hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố.