Kiên Giang quy định mức phí khai thác khoáng sản

ThienNhien.Net – HĐND tỉnh Kiên Giang vừa thông qua Nghị quyết quy định mức phí bảo vệ môi trường áp dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Cụ thể, mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản không kim loại gồm đá vật liệu xây dựng, đá làm xi măng, khoáng chất công nghiệp 3.000 đồng/tấn; đá khai thác để san lấp mặt bằng, xây dựng công trình như đất sét, làm gạch ngói có mức thu 2.000 đồng/m3; tham bùn 10.000 đồng/tấn.

Đối với tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích thuộc quyền sử dụng, các công trình san lấp, xây dựng công trình an ninh, quân sự thì được miễn 100% phí bảo vệ môi trường.