Sạt lở đất tại huyện miền núi Bắc Trà My, 6 người thoát chết