Sau lũ, gỗ trôi nổi kín lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4