Ngang nhiên mở đường, phá rừng tự nhiên ở Bắc Kạn

Các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn vừa phát hiện một vụ san ủi, mở đường trái pháp luật qua đất rừng và khai thác trái phép hơn 72m3 gỗ trong rừng tự nhiên ở huyện Ngân Sơn. Cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm thủ phạm.

Một đoạn trên tuyến đường mở trái phép vào rừng.

Cụ thể, tại khu vực rừng giáp ranh của xã Đức Vân và Thượng Quan, lực lượng chức năng phát hiện một tuyến đường mở trái phép vào rừng tự nhiên, rừng sản xuất thuộc các thôn Ma Nòn (Thượng Quan) và Phiêng Dượng (Đức Vân).

Tuyến đường dài hơn 2,4km, rộng 3m, tổng diện tích san ủi hơn 7.367m2.

Đoạn đường đi qua thôn Ma Nòn có hơn 366m đi qua diện tích hơn 1.100m2 rừng sản xuất, thuộc lô 5, khoảnh 1, tiểu khu 134; hơn 228m đi qua diện tích hơn 685m2 rừng khoanh nuôi tái sinh chưa có trữ lượng, thuộc rừng sản xuất, thuộc lô 5, khoảnh 2, tiểu khu 135; hơn 443m đi qua diện tích hơn 1.077m2 thuộc lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 135.

Đoạn đi qua thôn Phiêng Dượng có hơn 77m đi qua diện tích hơn 223m2, thuộc lô 17, tiểu khu 124; hơn 937m đi qua diện tích hơn 2.812m2, thuộc lô 18, khoảnh 11, tiểu khu 124 và 407m đi qua diện tích hơn 1.221m2, thuộc lô 59, khoảnh 10, tiểu khu 124.

Tất cả diện tích rừng trên đều là rừng tự nhiên.

Những gốc cây mới bị chặt hạ tại hiện trường.

Dọc theo tuyến đường san ủi trái pháp luật có khai thác gỗ rừng tự nhiên trái phép.

Qua kiểm tra, đo đếm xác định có 367 cây gỗ nhóm 4 đến nhóm 8 bị chặt hạ, một số đã vận chuyển ra khỏi rừng. Số lượng còn lại tại hiện trường là hơn 72m3.

Trong đó, khu vực rừng thôn Ma Nòn có 237 gốc chặt, khối lượng gỗ còn lại hơn 45m3; rừng khu vực thôn Phiêng Dượng có 130 gốc chặt, khối lượng gỗ còn lại hơn 26m3.

Theo Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn, việc san ủi, mở đường qua rừng tự nhiên là hành vi phá rừng trái pháp luật; chặt hạ cây gỗ là hành vi khai thác rừng trái pháp luật.

Hạt Kiểm lâm Ngân Sơn đã báo cáo cấp trên, phối hợp lực lượng công an khẩn trương truy tìm thủ phạm thực hiện hành vi ngang nhiên trái pháp luật nói trên.