Năng lượng sạch từ hơi nước 

Nhóm các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tiên tiến thuộc Trung tâm Sau đại học – Đại học TP New York (Mỹ) trình bày chi tiết thiết kế cấp độ phân tử của vật liệu cho phép thu hoạch năng lượng bay hơi nước sạch và chuyển đổi hiệu quả thành chuyển động.

Nhóm các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Khoa học Tiên tiến thuộc Trung tâm Sau đại học – Đại học TP New York (Mỹ) đã trình bày chi tiết thiết kế cấp độ phân tử của vật liệu cho phép thu hoạch năng lượng bay hơi nước sạch và chuyển đổi hiệu quả thành chuyển động.

Các nhà nghiên cứu đã xây dựng một quy trình phản ứng của nước với vật liệu ở dạng mô hình ba chiều của các lỗ nhỏ kích thước nano nơi nước được liên kết chặt chẽ. Quy trình mới được thiết kế này có thể được lặp đi lặp lại và tạo ra một phương pháp thu năng lượng bay hơi hiệu quả đáng kể. Bằng cách sử dụng kết hợp các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và mô phỏng trên máy tính, các nhà nghiên cứu đã có thể xác định và nghiên cứu các yếu tố điều khiển hoạt động của các tinh thể này. Cách tiếp cận này dẫn đến những hiểu biết mới cung cấp thông tin cho việc thiết kế các cách hiệu quả hơn để sử dụng nước bay hơi cho nhiều ứng dụng khác nhau, có thể bao gồm các thành phần robot hoặc máy vi mô và nano cơ học được cung cấp năng lượng bằng bay hơi nước.

An Khuê (Theo Scitechdaily)