Năm 2020 sẽ ưu tiên vốn ODA khắc phục biến đổi khí hậu

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2020 ưu tiên bố trí vốn khắc phục có hiệu quả tình trạng hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Ảnh: TL.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kế hoạch đầu tư nguồn vốn ODA, năm 2020 tiếp tục thực hiện theo các mục tiêu, định hướng đầu tư đã ký kết với các nhà tài trợ, tập trung nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn.

Trong đó, ưu tiên bố trí vốn khắc phục có hiệu quả tình trạng hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2020 sẽ thực hiện rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Đồng thời, thực hiện bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án bảo đảm tiến độ theo hiệp định đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng đáp ứng nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Năm 2020, dự kiến phương án phân bổ vốn vay nước ngoài nguồn vốn ngân sách trung ương là 60.000 tỷ đồng.