Chương trình UN-REDD Việt Nam xin gia hạn

ThienNhien.Net – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng cho phép kéo dài “Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng tại Việt Nam” (UN – REDD) đến 30/6/2012 thay vì 31/12/2011.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình UN-REDD diễn ra vào ngày 3/11 vừa qua, đa số các ý kiến đến từ các bộ ngành, nhà tài trợ và các đối tác liên quan đều đồng thuận cho rằng, việc gia hạn thời gian cho Chương trình UN-REDD (pha 1) sẽ giúp hoàn thiện hơn Hệ thống đo đạc, báo cáo và kiểm chứng (MRV) ở cấp Trung ương và địa phương sau hơn một năm thực hiện lồng ghép; đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Văn phòng REDD+ Việt Nam về cả nhân lực và nguồn lực sau thời gian mới được thành lập.

(Ảnh minh họa: vtv.vn)

Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình có ý nghĩa quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ không hoàn lại (4,38 triệu USD) cho ngành lâm nghiệp và hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia sẵn sàng thực hiện REDD+.

Đồng thời, Việt Nam cũng có cơ hội “đón đầu” những quyết định được kỳ vọng đưa ra tại Hội nghị COP 17 tổ chức tại Nam Phi sắp tới nhằm tạo cơ sở cho Việt Nam hoàn hiện Hệ thống MRV, hệ thống chia sẻ lợi ích và các biện pháp đảm bảo thực thi REDD + cũng như Chương trình REDD+ quốc gia.

Ngoại trừ việc xin gia hạn và dự kiến lồng ghép nội dung Quản trị rừng có sự tham gia (PGA) vào tiến trình REDD+ ở Việt Nam trong giai đoạn kéo dài, toàn bộ các nội dung liên quan đến tên chương trình, mục tiêu, tổng kinh phí, kết quả hoạt động, Bộ đều đề xuất giữ nguyên.

Chương trình UN-REDD bắt đầu khởi động từ năm 2009, sau hơn hai năm triển khai, Chương trình đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, giúp tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về REDD+ và biến đổi khí hậu; hỗ trợ xây dựng Chương trình REDD+ quốc gia và tiến hành các hoạt động thí điểm tại huyện Di Linh và Lâm Hà, Lâm Đồng.

Sau những thành công ban đầu, cuối năm 2010, Mạng lưới quốc gia về REDD tiếp tục đề xuất Chương trình UN-REDD pha 2 với tổng kinh phí thực hiện 100 triệu USD và hiện Chính phủ Na Uy đã cam kết tài trợ toàn bộ khoảng kinh phí này cho Chương trình.