Chia sẻ kinh nghiệm quản lý môi trường nước khu vực Đông Nam Á

ThienNhien.Net – Trong các ngày từ 8- 10/11, Hội nghị Quốc tế Lần thứ 10 về Môi trường Nước Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại khách sạn Opera Hilton, Hà Nội.

Các chủ đề chính của hội nghị năm nay bao gồm: Biến đổi khí hậu và Môi trường nước, Vấn đề ngập lụt tại đô thị, Các công nghệ xử lý môi trường thích hợp, Nước ngầm; Xử lý nước và Nước thải, Công nghệ tái sử dụng nước thải, Vi sinh vật nước liên quan sức khỏe, Mô hình hóa và quan trắc chất lượng nước; Quản lý nguồn nước; Giáo dục môi trường, và sự tham gia của công đồng…

Hội nghị là diễn đàn và mạng lưới quan trọng giữa các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia trong khu vực để chia sẻ thông tin và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc quản lý lĩnh vực môi trường nước. Hội nghị cũng sẽ lựa chọn một số công trình nghiên cứu xuất sắc để trao Giải thưởng Nhà khoa học trẻ châu Á trong lĩnh vực môi trường nước (quỹ Ohgaki).

Hội nghị Quốc tế về Môi trường Nước Đông Nam Á là hội nghị thường niên được tổ chức hàng năm, bắt đầu từ năm 2003. Hội nghị thu hút số lượng đông đảo các nhà khoa học, quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức phi chính phủ từ nhiều nơi trên thế giới thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đầu tư liên quan đến lĩnh vực môi trường nước ở Đông Nam Á.