Thúc đẩy cộng đồng tham gia quản lý rừng bền vững tại Bidoup – Núi Bà

Từ ngày 7 – 11/9/2020, tại Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng,  Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức khóa tập huấn về kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia xây dựng và thực hiện quản lý, bảo vệ rừng bền vững với sự tham gia của 19 cán bộ thuộc Vườn.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 học phần gồm: tư duy tích cực; nền tảng của bình đẳng và sự tham gia đầy đủ; vai trò và kỹ năng thúc đẩy; công cụ PRA, thiết kế và giám sát hiệu quả thúc đẩy.

Với phương pháp lấy học viên làm trung tâm, giảng viên chỉ đóng vai trò thúc đấy. Nội dung kiến thức và kỹ năng được truyền tải đến học viên thông qua các hoạt động làm bài tập nhóm, thực hành thực tế.

Anh Nguyễn Sỹ Quang, cán bộ Hạt kiểm lâm nhận xét: “Phương pháp tập huấn rất thú vị. Phương pháp truyền thống là thầy đọc các học viên nghe, rất buồn ngủ, học viên không tiếp thu được nhiều. Còn với phương pháp làm việc nhóm thì ai cũng đưa ra ý kiến, quan điểm của mình, qua đó mọi người hiểu nhau hơn và thu được kết quả tốt hơn”.

Các học viên đang thực hành làm bài tập nhóm

Chị Vũ Hạnh Dung, cán bộ Trạm kiểm lâm cũng chia sẻ: “Tập huấn tập trung vào những kĩ năng cần thiết khi làm việc với cộng đồng, giúp cán bộ lắng nghe cộng đồng để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của họ cũng như làm thế nào để đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi người trong quá trình làm việc. Tôi là người trực tiếp làm việc ở cộng đồng nên đây là những kĩ năng giúp ích cho công việc của tôi sắp tới rất nhiều”.

Dưới đây là một số hình ảnh tập huấn tại VQG Bidoup – Núi Bà:

Học viên trao đổi về nội dung bài học.
Trao đổi, phản biện từ giảng viên hướng dẫn và học viên.
Học viên làm bài tập thực hành theo nhóm.
Kết quả làm việc nhóm của học viên.
Học viên chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động học tập trong buổi tập huấn.
Khóa tập huấn “Kỹ năng thúc đẩy cộng đồng tham gia xây dựng và thực hiện quản lý rừng bền vững” là hoạt động trong khuôn khổ tài trợ từ Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) cho Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) giai đoạn 2019-2020 thông qua Tổ chức hợp tác Đức (GIZ). Tài trợ này cũng thuộc một phần của Dự án “Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học rừng và dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam” (gọi tắt là dự án Bio) do tổ chức Phát triển và Hợp Tác Đức (GIZ) và Tổng cục Lâm nghiệp
trong khuôn khổ Hiệp định giữa Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức (BMZ) và chính phủ Việt Nam.
Nguồn: