Oxfam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam tại Việt Nam cần tuyển tư vấn đánh giá cuối kỳ cho dự án “không gian xã hội dân sự để quản trị tốt”.    

Hạn nộp hồ sơ: 15/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.