FHI 360 tuyển cán bộ kỹ thuật cấp cao

Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360) cần tuyển cán bộ kỹ thuật cao cấp, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 9/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.