Entrepreneurs du Monde tuyển Quản lý Chương trình

Tổ chức Doanh nhân thế giới (Entrepreneurs du Monde) đang cần tuyển Quản lý chương trình, làm việc tại Điện Biên.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: simon.agez@ entrepreneursdumonde.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây