World Vision tuyển Nhân viên ghi chép sổ sách kế toán

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam cần tuyển 01 Nhân viên ghi chép sổ sách kế toán cho dự án tại Tủa Chùa, Điện Biên.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước 19/03/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.