Khóa học quản lý đô thị tại Hà Lan 2015

Viện Nghiên cứu Phát triển Nhà ở và Đô thị (Institute of Housing and Urban Development Studies – IHS)  và Chương trình học bổng Hà Lan (Netherlands Fellowship Programme –  NFP) cung cấp các khóa học ngắn hạn trong năm 2015 cho các đối tượng sau đại học và có ít nhất 03 năm làm việc trong các lĩnh vực:

  • Thành phố xanh cho sinh thái hiệu quả
  • Phát triển kinh tế địa phương bền vững
  • Phát triển dự án nhà ở xã hội
  • Công cụ quản lý đô thị cho biến đổi khí hậu
  • Quản lý đất đai

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.