Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tuyển chuyên viên

Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ cần tuyển chuyên viên thương mại, Phòng thương mại Hoa Kỳ tại TP. HCM.

Hạn nộp hồ sơ: 31/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.