ĐSQ Mỹ tuyển Chuyên gia

ĐSQ Mỹ tại Việt Nam đang tuyển 01 Chuyên gia Y tế Công cộng.

Liên hệ:

Phòng nhân sự, ĐSQ Mỹ tại Việt Nam
ĐT: 84-4- 3850-5000 (nhánh 5126/5127)
E-mail: HanoiHR@state.gov

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.