HKI tuyển tư vấn

Tổ chức Helen Keller Internationl (HKI) tại Việt Nam cần tuyển tư vấn giám sát và đánh giá (M&E) cho dự án tại Lai Châu và Hòa Bình.

Hạn nộp hồ sơ: 6/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.