Reach tuyển Điều phối viên dự án

Tổ chức Reach tại Việt Nam đang cần tuyển 02 Điều phối viên, một làm việc tại Hà nội và một tại TP. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: van.vu@reach.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 29/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.