WVV tuyển Cán bộ quản lý

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển Cán bộ quản lý, làm việc tại Hà Nội.

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/5/2022