Xin chuyển trả lại hơn 6.300 tỷ vốn đầu tư công

9 bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương đã có văn bản đề nghị chuyển trả lại vốn đầu tư công với số tiền 6.338 tỷ đồng.

Báo cáo về tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến tích cực so với những tháng đầu năm, đặc biệt là khối địa phương sau sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng.

7 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân của cả nước so với kế hoạch Thủ tướng giao đạt 41%, ước giải ngân 8 tháng đạt 47%.

Có 5 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%. Tuy nhiên cũng có 29 bộ, cơ quan trung ương và 66 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%. Trong đó, có 15 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%.

Đặc biệt, hiện có 9 bộ, cơ quan trung ương và 9 địa phương có văn bản đề nghị chuyển trả vốn với tổng số tiền là 6.338 tỷ đồng.

Danh sách này bao gồm Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các địa phương Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cần Thơ.

Hà Nội và nhiều địa phương xin chuyển trả lại vốn đầu tư công. Ảnh: Việt Linh.

Trong các dự án trọng điểm quốc gia, tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông và giải ngân cơ bản đáp ứng đúng kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tổng số vốn đã giải ngân của 11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đạt 61,6% kế hoạch năm. Đối với 3 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đầu tư công gồm Cao Bồ – Mai Sơn, Cam Lộ – La Sơn, Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, tỷ lệ giải ngân đạt 51,6% kế hoạch, riêng giải phóng mặt bằng hoàn thành khoảng 93%.

Đối với 5 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đối tác công tư gồm QL45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Diễn Châu – Bãi Vọt, Nha Trang – Cam Lâm, Cam Lâm – Vĩnh Hảo, tỷ lệ giải ngân cho giải phóng mặt bằng đạt 69,1% kế hoạch.

Đối với 3 dự án thành phần mới được Quốc hội chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công gồm Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây, tỷ lệ giải ngân đạt 66,2%.

Với dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong 8 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân mới hoàn thành 13,8% kế hoạch được giao.

Bộ Kế hoạch Đầu tư đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đã giao cho dự án ở mức rất thấp. Dự án này khả năng khó bàn giao 1.810 ha đất, giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước năm 2021 theo quy định tại nghị quyết của Quốc hội.