AAV tuyển tư vấn 

Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV) cần tuyển tư vấn tập huấn nâng cao năng lực quản lý và kỹ năng marketing cho hợp tác xã.

Hạn nộp hồ sơ: 27/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại link.