VVOB Vietnam tuyển tư vấn

Tổ chức hợp tác phát triển và hỗ trợ kỹ thuật vùng Fla-măng, vương quốc Bỉ tại Việt Nam (VVOB Vietnam) cần tuyển tư vấn về giáo dục, làm việc tại Đà Nẵng và Kon Tum từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2021.

Hạn nộp hồ sơ: 9:00 sáng 7/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.