SRD tuyển Thực tập sinh

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang tuyển 02 Thực tập sinh làm việc tại Phòng Chương trình và Phòng Truyền thông.

Ứng viên gửi hồ sơ đến địa chỉ email: recruitment@srd.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 16/03/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.