VSF tuyển trợ lý chương trình

Quỹ Vì Tầm vóc Việt (VSF) cần tuyển trợ lý chương trình.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ tới dieptran@vitamvocviet.vn 

Hạn chót nộp hồ sơ: 11/10/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây