Phiên họp thứ 47 của UBTVQH khai mạc vào ngày 10/8

Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ được khai mạc vào ngày 10/8 tới đây. Theo chương trình dự kiến, phiên họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10-12/8.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc và bế mạc phiên họp.

Dự kiến, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Cư trú (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; dự án Luật Biên phòng Việt Nam; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra Hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Cùng với đó, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.