Khởi công xây dựng nhà máy Thủy điện cột nước thấp thứ hai ở Bắc Trung bộ

ThienNhien.Net – Sáng 12-4, tại bản Ang, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương (Nghệ An), Công ty cổ phần thủy điện Nậm Nơn, Nậm Mô thuộc Tổng công ty cổ phần phát triển Năng lượng Nghệ An phối hợp huyện Tương Dương tổ chức khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện bản Ang.

14042015_khoicongxaydungnhamaythuydien

Nhà máy Thủy điện bản Ang được xây dựng trên sông Nậm Mộ, có tổng công suất 17MW, là nhà máy thủy điện nhỏ thứ hai sau Thủy điện Nậm Nơn được thiết kế vận hành bằng công nghệ thủy điện cột nước thấp tại huyện Tương Dương và lần đầu tiên tại khu vực Bắc Trung bộ.

Nhà máy do Công ty cổ phần Sông Đà 4 thi công với tổng kinh phí hơn 520 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động sau 20 tháng.