Quy hoạch tài nguyên nước hướng tới phát triển bền vững

Sáng 10/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo cuộc họp (Ảnh: Báo Tài nguyên và môi trường)

Cục trưởng Châu Trần Vinh cho biết, về tiến độ lập quy hoạch tài nguyên nước, Cục đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ, các chuyên gia và đặc biệt được sự hỗ trợ của Tổ chức cộng tác vì nước của Ôt-xtrây-li-a tài trợ đã hoàn thành Dự thảo 1. Tiếp đó, Bộ đã tổ chức Hội đồng thẩm định cấp Bộ, trên cơ sở kết luận của Chủ tịch Hội đồng, Cục đã tổ chức, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo 2.

Cục đã trình Bộ ban hành văn bản gửi 85 đơn vị, trong đó, 20 đơn vị là Bộ, cơ quan ngang Bộ; 63 địa phương và 2 đơn vị khác là VCCI và EVN. Đến nay, Cục đã nhận được 50 ý kiến, trong đó, có 10 Bộ, ngành là Bộ: GTVT, GDĐT, Y tế, Nội vụ, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, VCCI và 40 địa phương. Cục cũng đã liên hệ với 13 Bộ, ngành còn lại để lấy ý kiến góp ý.

Lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước báo cáo tiến độ (Ảnh: Báo Tài nguyên và môi trường)

Cục đang tổng hợp các ý kiến góp ý của các Bộ ngành địa phương. Đồng thời, Cục đã chủ động hoàn thành Hồ sơ để trình Thủ tướng Chính phủ thành lập và tổ chức họp Hội đồng cấp Quốc gia, thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng; Dự thảo Công văn gửi các Bộ, ngành cử thành viên tham gia Hội đồng thẩm định; Hồ sơ quy hoạch.

Thứ trưởng Lê Công Thành ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị có liên quan trong công tác xây dựng quy hoạch tài nguyên nước. Công tác xây dựng quy hoạch tài nguyên nước phải phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm tính liên kết tổng thể trên phạm vi từng vùng, từng lưu vực sông; phải liên kết với các ngành sử dụng nước khác nhau để phát triển bền vững, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tổng hợp và đa mục tiêu.

Thứ trưởng Lê Công Thành đề nghị, Cục Quản lý tài nguyên nước và các đơn vị liên quan rà soát bổ sung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.