IC-VVAF tuyển tình nguyện viên

Tổ chức IC-VVAF tuyển tình nguyện viên chương trình nghiên cứu và nâng cao sức khỏe, thời gian thực hiện từ tháng 8 – tháng 10 tại Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 15/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.