Tổ chức Save the Children tuyển cán bộ MEAL

Tổ chức Save the Children tuyển cán bộ giám sát, đánh giá, nghiên cứu và học tập (MEAL), làm việc bán thời gian tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 10/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.