Khai giảng khóa học về Biến đổi khí hậu

Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam trân trọng thông báo khai giảng khóa học sau:

“Biến đổi khí hậu – Những hiểu biết cơ bản và vấn đề thực tiễn” từ ngày 29 đến 31/8/2011.

Để có thêm thông tin chi tiết và thủ tục đăng ký tham gia, vui lòng liên hệ: Đỗ Thị Lan Anh qua email: anhdtl@aitcv.ac.vn hoặc Tel: 04 3 766 9493 – 307 hoặc Mobile: 0915 304 555.

Khóa học do Phòng Đào tạo về Môi trường và Phát triển (EDS) – Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam tổ chức và sẽ diễn ra tại: AITVN, Tòa nhà B3, trường Đại học Giao thông Vận Tải, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.