ASEAN-ACT tuyển cán bộ hỗ trợ dự án

Chương trình Phòng chống nạn buôn bán người ASEAN–Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) tuyển cán bộ hỗ trợ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ : 2/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại link tuyển dụng.