USAID tuyển cố vấn

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tuyển cố vấn phát triển và truyền thông, làm việc tại  Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 9/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.