HFHV tuyển cán bộ

Tổ chức Hỗ trợ gia cư tại Việt Nam (Habitat for Humanity Vietnam – HFHV) cần tuyển 01 cán bộ RD&CM (Resource Development and Communications Manager) làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/04/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.